Des del 1994

INTERVENCIÓ I ORIENTACIÓ PEDAGÒGICA

ESCOLAR I UNIVERSITÀRIA

Qui som

Som un centre d’assessorament escolar i universitari a Sant Quirze i a Badalona des del 1994.

Què fem

Oferim una sèrie de serveis encaminats al procés d’aprenentatge de l’estudiant.

Actuem en dos moments bàsics: el curs escolar i l’estiu.

En el curs escolar reforcem les assignatures de Primària, ESO, Batxillerat i Universitat.

En el curs d’estiu preparem per al nou curs i ajudem en la recuperació d’assignatures fent un seguiment de les tasques encomanades.

En ambdues línies reforcem la comprensió lectora, l’ortografia, l’expressió escrita i les estratègies de treball i d’estudi.

Preparem l’estudiant per a la Selectivitat i per a les proves d’accés a Grau Mitjà i Superior.

Com ho fem

Promovem un aprenentatge lectiu dins del camp de l’aprendre a aprendre.
Partim de l’anàlisi de la situació inicial de l’alumne que ens indica els objectius a assolir i com planificar-los.

Fem que l’estudiant aprengui a conèixer les seves aptituds, capacitats i actituds i li proporcionem eines per treure’n partit.

Mantenim un contacte freqüent amb la família i l’escola.

SERVEIS DE LLIÇÓ

Curs Escolar

ORIENTACIÓ
 • Reforç d’assignatures
 • Reforç d’aprenentatge
 • Preparació per a la selectivitat
 • Preparació proves d’accés als cicles formatius
 • Majors de 25 anys
INTERVENCIÓ
 • Logopèdia
 • Interverció psicològica
 • Reeducació
 • Problemes d’aprenentatge
 • Superació de l’ansietat
 • Prelateralitat i lateralitat
 • Optometria
SERVEIS EXTERNS
 • Cursos per a educadors
 • Cursos per a escoles
 • Xerrades
 • Orientació professional per grup-classe
ASSESSORAMENT
 • Assessorament escolar
 • Assessorament professional
FER DEURES

Ensenyem a organitzar i planificar ia feina de l’escola, així com l’aconseguiment d’hàbits de treball i d’una adequada metodologia.
OBJECTIUS:

 • Aprendre a distribuir ei temps dedicat a la feina escolar.
 • Donar eines per aprendre a estudiar.
 • Saber utilitzar el paper i el llapis per a estudiar.

Cada mes fem arribar als pares un infome de seguiment

Alumnes Primària / ESO / Batxillerat
3 hores a la setmana minim
Màxim 8 estudiants / grup.

 
REFORÇ D'ASSIGNATURES
Adreçat a alumnes d’ESO i Batxillerat
Destinat a superar dèficits en el domini d’una assignatura
REFORÇ D'APRENENTATGE
 • Comprensió Lectora: Ajudem a fer-se amb el contingut i l’estructura de la informació escrita que l’estudiant veu diàriment.
 • Ortografia: Estratègies pràctiques per a superar dificultats ortogràfiques.
 • Expressió escrita: Encaminat a rendibilitzar l’eficàcia en la comunicació escrita.
 • Planificaciói Organització: Donem eines pràctiques per a organitzar de forma realista l’estudi i comprometre l’estudiant en l’assoliment d’aquests objectius de treball.

Alumnes Primàriai / ESO / Batxillerat
2 / 3 hores a la setmana.
Màxim 5 estudiants / grup.

ASSESSORAMENT ESCOLAR I PROFESSIONAL
 • Assessorament Escolar: Detectar i buscar vies de solució a problemes d’aprenentatge.
 • Assessorament Professional: Ajuda en l’elecció de la professió més adient a l’estudiant.
 • Prelateralitat i lateralitat: Diagnòstic acurat de problemes relacionats amb lateralitat i exercicis per solucionar-los.
 
LOGOPÈDIA I REEDUCACIÓ

Sessions individuals en les que s’aplica un conjunt de tècniques psicopedagògiques destinades a:

 • Solucionar dificultats en el domini del llenguatge escrit i oral, la lectura i/o el càlcul.
 • Ajudar a estudiants amb falta d’atenció o endarreriment escolar.
PREPARACIÓ A LES PROVES D'ACCÉS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR
SELECTIVITAT

Estiu

INTRODUCCIÓ A LA LECTURA, L'ESCRIPTURA I EL CÀLCUL

OBJECTIU: Potenciar l’aprenentatge mitjançant l’assoliment d’un domini dels fonaments de lectura i escriptura
DESTINATARIS: 1r i 2n de primària.
1h diària ampliables (grups de 5)

 
PREPARACIÓ PER EL NOU CURS

OBJECTIU: Millorar el mètode d’aprenentage per al curs vinent.
DESTINATARIS: primària i secundària.
Horaris segons nivells

 
PREPARACIÓ PER EL BATXILLERAT

OBJECTIU: Preparar els estudiants per a fer front a les dificultats pròpies del batxillerat.
DESTINATARIS: 4 ESO, 1r i 2n de batxillerat.
Horaris segons matèries.

 

MONOGRÀFICS

COMPRENSIÓ LECTORA

OBJECTIU: Aprofundir en la comprensió de la informació escrita.
DESTINATARIS: Primària i secundària.
Curs de 30 h. (grups de 8)

ORTOGRAFIA

OBJECTIU: Assolir un nivell suficient de correcció ortogràfica.
DESTINATARIS: primària i secundària,
Curs de 22 h (grups de 5)

 
EXPRESSIÓ ESCRITA

OBJECTIU: Expressar correctament les idees per escrit i de forma entenedora
DESTINATARIS: Estudiants de més de 12 anys i adults.
Curs de 24h. (grups de 8)

 
RECUPERACIÓ

OBJECTIU: Millorar les àrees de coneixement problemàtiques.
DESTINATARIS: Estudiants de 2n de batxillerat i Selectivitat.
Curs de 3 – 4 h. de treball setmanal per matèria (grups de 3 – 5).

ASSESSORAMENT
 • Assessorament Escolar: Detectar i buscar vies de solució a problemes d’aprenentatge.
  Sessions: 5 o 6
 • Assessorament Professional: Ajuda per a triar la professió més addient.
  Sessions: 5 o 6.
 • Prelateralitat i Lateralitat: Diagnòstic acurat de la maduresa cerebral del nen (inclou Optometria) i tractament a mida per millorar-la.
LOGOPÉDIA I REEDUCACIÓ
Partim d’una explotació diagnòstica que dóna les pautes de com treballar i el temps que cal. Són sessions individuals en les que s’aplica un conjunt de tècniques psicopedagògiques destinades a solucionar principalment dificultats en l’inici del càlcul i el procés lectoescriptor.
CURSOS DE SETEMBRE
 • Posar en marxa el nou curs
 • Monogràfics

Calendari d'activitats

 11

Setembre

 Diada Nacional

13

Setembre

Inici del curs escolar 2021-22.

 

12

Octubre

Festiu

Els nostres centres romandran tancats

01

Novembre

Tots Sants

Els nostres centres romandran tancats

06

Desembre

Dia de la Constitució

Els nostres centres romandran tancats

08

Desembre

Dia de la Puríssima Concepció

Els nostres centres romandran tancats

CENTRE SANT QUIRZE
i CENTRE ON-LINE

Sol·licita informació per qualsevol dels nostres centres

Centre

Sant Quirze

  Lliçó, Centre d’estudis

  Carrer Pi i Margall, 15
  08192 Sant Quirze del Vallès
  Barcelona

  llicosq@lallico.org

  Tel 93 721 18 21

  Tel 629 06 86 76

  Lliçó, Centre d’estudis

  Curs telemàtic

  llicobdn@llico.org

  Tel 629 06 86 76

  Centre

  On-line