Política de Privacitat

A LA LLIÇÓ.ORG ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

LA LLIÇÓ.ORG
Carrer Pi i Margall, 15
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en LA LLIÇÓ.ORG estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LA LLIÇÓ.ORG. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@lallico.org o Carrer Pi i Margall, 15, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es

1.Tractament de les dades personals de contactes web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA LLIÇÓ.ORG tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions comercials, també per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

2.Tractament de les dades personals de contactes del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA LLIÇÓ.ORG tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de l’Interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis sobre la base de l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

3.Tractament del sistema de reconeixement facial dels remuntadors

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA LLIÇÓ.ORG,ml tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’Evitar el frau en l’ús de forfets en les instal·lacions, reduir aglomeracions en els punts d’accés a remuntis, protegir la salut i la vida de les persones que es trobin en el centre de treball, contenció de la pandèmia i complir la normativa de prevenció de riscos laborals. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant el temps de vigència del curs.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Compliment d’una obligació legal: Salvaguardar la salut dels empleats de l’entitat en relació amb la propagació de la COVID-19. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals. Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, RGPD art. 9.2.b).
 • Missió en Interès públic: Salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques en general, en relació amb la propagació de la COVID-19. (Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19; RGPD arts. 9.2.c, 9.2.g, 9.2.h i 9.2.i.).
 • Interès legítim del Responsable: Evitar el frau en l’ús dels cursos.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Entitats sanitàries, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, amb la finalitat d’informar d’un possible focus epidèmic a les autoritats. (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

4.Tractament de les dades personals del forfet o abonament

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA LLIÇÓ.ORG tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats en l’adquisició d’un forfet o abonament, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, captació d’imatges per a accedir a les instal·lacions i captació d’imatges per a la publicació en els mitjans informatius i xarxes socials que utilitzi l’entitat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials.
 • Interès legítim del Responsable: Captació de documents vàlids necessaris per a la identificació de l’usuari, com a DNI o un altre document vàlid d’identificació.
 • Interès legítim del Responsable: Captació de les imatges necessàries per a la realització de la documentació d’accés al recinte i els seus serveis.
 • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’empresa com ara web, blog, revista, aplicació mòbil i/o xarxes socials.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament d’enquestes de satisfacció
 • Interès legítim del Responsable: Captació de dades biomètriques a través de reconeixement facial per a evitar l’ús fraudulent de forfet.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • En el seu cas, empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments (requisit contractual).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Tots els mitjans informatius que utilitza l’empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicació d’imatges per als mitjans informatius d’empresa.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Linkedin, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Twitter, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.
 • Youtube, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

5.Tractament de les dades personals de sortejos

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA LLIÇÓ.ORG tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió organitzativa i participativa en sorteig organitzat per l’entitat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Totes les dades se suprimiran quan finalitzi el sorteig, sempre respectant els terminis previstos per la legislació respecte a la prescripció de responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Per al tractament de les dades recollides per a la participació en el concurs
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica.
 • Consentiment de l’interessat: Per al tractament imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans que utilitzi l’entitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Tots els mitjans informatius que utilitza l’empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicació d’imatiges per als mitjans informatius d’empresa.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Linkedin, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Twitter, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.
 • , amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

6.Tractament de les dades personals de candidats a un lloc de treball

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA LLIÇÓ.ORGtractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat.

En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió dels Curriculum vitae lliurats pel candidat per a realitzar els processos de selecció de personal per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.Tractament de les dades personals de suggeriments i reclamacions

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA LLIÇÓ.ORG tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa dels suggeriments i reclamacions i preses si aplica les mesures necessàries. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions referents a la resolució del suggeriment o reclamació.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països

8. Tractament de les dades de clients y nous usuaris registrats

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA LLIÇÓ.ORG tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de de registre i posterior gestió de les sol·licituds dels usuaris de la web, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Registre i posterior gestió de les sol·licituds dels usuaris de la web i en el seu cas, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis i/o newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • En el seu cas, empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de enviaments de comunicacions comercials sobre els nostres productes y serveis i/o newsletter.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

9.Tractament de les dades de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA LLIÇÓ.ORG tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • En el seu cas, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.